logo

Оцінка майна та технічні паспорти

(044)221 87 89

(097)999 12 99

(099)519 39 99

Оцінка для цілей оподаткування

Оцінка для цілей оподаткування здійснюється з метою обчислення суми державного мита, податків та інших обов'язкових платежів, що стягуються відповідно до законодавства при відчуженні майна (отриманні доходу) фізичною особою.

У яких випадках необхідна оцінка для цілей оподаткування?
Оцінка для цілей оподакування здійснюється у випадках, коли фізична особа продає, обмінює нерухоме або рухоме майно, майнові права
Алгоритм проведення оцінки для цілей оподаткування?

Укладання договору

Надання Замовником оцінювачу необхідні копії документів Перелік документів ТУТ. Висновок (підписання) договору про надання послуг з оцінки

Оплата послуг

Оплата послуг оцінювача відповідно до умов, зазначених у договорі.

Надання послуг

Виїзд оцінювача для огляду і фото-фіксації стану об'єкта оцінки, розрахунок вартості об'єкта оцінки, складання звіту про оцінку майна, реєстрація звіту в єдиній базі даних звітів про оцінку для цілей оподаткування. В результаті ви отримуєте документ «Звіт про незалежну оцінку»